ARAÇ DEZENFEKSİYONU

Ülkemizde birçok hayvan pazarı ve hayvan çiftliklerinin ortak sorunu olan virüsler (şap, newcastle, kuduz vb.) nakil vasıtaları aracılığı ile yayılarak sorun olmaktadır.

Ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz etkileyen hastalıklar büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu kayıplar sebebiyle ülke ekonomilerinin uğradığı zararlar milyon dolarla ifade edilmektedir. Hayvan pazarları için en önemli tehlike olan hastalıklar, virüsün hayvan pazarına girmesiyle birlikte kısa sürede yayılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle hayvan sevklerinde kullanılan nakil araçlarının dezenfekte edilmesi salgın hastalıklarla mücadelede önemli bir husustur.

Ağırlıklı olarak hayvancılık sektöründe kullanılan araç dezenfeksiyon sistemleri; sınır kapılarında, limanlarda ve araç giriş/çıkış trafiği yoğun olan tesislerde de virüslerle mücadele kapsamında aktif olarak kullanılmaktadır.

Sisleme yöntemi ile fanlı sistem ve tünel sistemi olmak üzere geliştirilen araç dezenfeksiyon sistemleri gereksiz personel istihdamını ortadan kaldırmakta, çevre ve insan sağlığını koruyarak doğru ve homojen bir dezenfeksiyon işlemi sağlamaktadır.