UYGULAMALAR


Toz kontrol ve toz bastırma sistemleri tesislerin işlevselliği, hava şartları gibi nedenlerle çevreye yayılan toz zerreciklerini insan sağlığına ve çevreye verdiği rahatsızlığı önlemektedir. Bu sistemler, toz partiküllerine ıslatma, köpükleme ve bağlama amacıyla su veya kimyasallar uygulamak için püskürtme nozullarını kullanırlar. Bununla birlikte sistem konfigürasyonu amaca bağlı olarak değişir toz önleme ya da havalanmış tozu bastırma. Birçok işletme tozu etkili bir biçimde kontrol edebilmek için hem önleme yöntemini ve hem de bastırma yöntemini birlikte kullanırlar.

Toz İndirgeme Sistemleri
Toz İndirgeme Sistemleri
Toz İndirgeme Sistemleri